No title

Đôi khi cuộc sống đóng một cánh cửa lại vì đó là lúc để cho bạn mở một cánh cửa khác. Gặp khó khăn không có nghĩa là bạn đang thất bại. Hãy nhớ rằng nỗi đau có hai loại: loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi. Thay vì kháng cự hai loại nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. 


Post a Comment

Previous Post Next Post