No title

...sự trưởng thành của bạn không bởi vì bạn sống bao nhiêu năm, đi qua bao nhiêu con đường, trải qua bao nhiêu thất bại, mà bởi vì bạn hiểu được cách buông bỏ, học được cách khoan dung, biết được cách không tranh.

Trong lòng mỗi người, những đau khổ, bi thương từng chịu đựng không phải bởi vì thời gian trôi qua mà không có cảm giác, mà hiểu được rằng nói hay không nói đều như nhau, có những vết thương bên trong không phải không để ý mà là đã biết bình tĩnh đối mặt và tự mình chữa lành.

#tinhtam


Post a Comment

Previous Post Next Post