No title

cái gì quá cũng đều không tốt, vui quá hóa cuồng, buồn quá hóa điên, vậy nên hãy giữ tâm bình thường là đạo.

#thichtamnguyen


Post a Comment

Previous Post Next Post