No title

Nơi lạnh nhất thế giới không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương. Đó là nơi mà nhiều lúc người với người đối xử với nhau lạnh lùng, vô cảm và gạt gẫm lẫn nhau nhưng chỉ cần những điều tốt, việc tốt dù nhỏ bé cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn. Hãy tin rằng, điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu xung quanh ta, chỉ là chúng ta vô tình lướt qua nó mà thôi.


Post a Comment

Previous Post Next Post