Sám hối những tâm niệm xấu đã khởi

Nếu mỗi ngày chúng ta đều tha thiết sám hối và đọc lời cầu nguyện như thế, liên tục trong khoảng ba đến năm tháng thì suốt mấy chục năm đã qua, đã bao nhiêu lần chúng ta khởi ác tâm nó sẽ xóa sạch hết và mất luôn, những ý nghĩ xấu ác trong quá khứ sẽ được hóa giải, xóa đi.


“Lạy Phật, trong suốt cuộc đời của con vừa qua đã rất nhiều lần con khởi ác tâm với người, đã có lần con muốn hại người, đã có lần con muốn đánh người, muốn hạ nhục người,... vì những ý nghĩ xấu ác nhiều quá và cũng đã lâu lắm rồi con không còn nhớ nữa. Con e sợ điều đó sẽ xảy ra trong vị lai, con không muốn điều đó xảy ra. Con rất hối hận trước những ý nghĩ xấu xa của mình và tha thiết nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ giữ gìn để con không bao giờ khởi ác tâm nữa.

Xin Phật cho con sám hối hết những ý nghĩ xấu ác con đã từng khởi trong vô lượng kiếp quá khứ, dù con còn nhớ hay không còn nhớ, dù ý nghĩ ác đó là thoáng qua hoặc kéo dài. Xin cho con sẽ kết được duyên lành với những chúng sinh con đã khởi ác tâm, xin cho con biết kiên nhẫn, biết yêu thương và sẽ đưa người đó về với Phật đạo.

Cầu xin cho tất cả chúng sinh ai cũng được tâm ý thanh tịnh, thiện lành để đừng gây ác nghiệp. Ai đã lỡ khởi tâm xấu đều biết quỳ trước Phật sám hối ăn năn để tránh tạo nghiệp sau này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Nếu mỗi ngày chúng ta đều tha thiết sám hối và đọc lời cầu nguyện như thế, liên tục trong khoảng ba đến năm tháng thì suốt mấy chục năm đã qua, đã bao nhiêu lần chúng ta khởi ác tâm nó sẽ xóa sạch hết và mất luôn, những ý nghĩ xấu ác trong quá khứ sẽ được hóa giải, xóa đi.

Còn muốn xóa ý nghiệp xấu từ vô lượng kiếp thì phải sám hối dài dài hơn nữa.

Những kiếp sau ta gặp lại những người mà mình đã từng giận họ thì ta cũng sẽ không phản ứng, thay vào đó là sự ân cần hỏi han, nhẹ nhàng khuyên bảo, mời người đi ăn, rủ người đi chùa, tặng người vài quyển Kinh, đưa vài đĩa giảng pháp để người ta nghe... để kết duyên lành với họ.

TT. Thích Chân Quang
Theo: Phật Giáo Việt Nam

Post a Comment

Previous Post Next Post