Tướng mạo con người là do nhân quả tạo thành

Quý tướng là do tích luỹ từ rất nhiều kiếp, không phải đơn giản, mà cũng là do nhân quả hiện lên con người. Nếu muốn chuyển một tướng xấu sang tướng đẹp, thì chúng sinh phải biết chuyển từ nhân quả.

Tướng mạo con người là do nhân quả tạo thành. Vì vậy, tám mươi vẻ đẹp và ba mươi hai quý tướng của Phật là Phật đã tạo thành nhân quả cực kỳ tốt ở vô lượng kiếp trước, chứ không phải dễ.

Cho nên, quý tướng là do tích luỹ từ rất nhiều kiếp, không phải đơn giản, mà cũng là do nhân quả hiện lên con người. Nếu muốn chuyển một tướng xấu sang tướng đẹp, thì chúng sinh phải biết chuyển từ nhân quả.

Trong quả phước quý tướng và vẻ đẹp của Phật, thì mỗi tướng đều ứng với một nhân quả đời trước. Ví dụ như đôi mắt màu xanh của Phật, nơi tròng đen thì đen tuyền, thăm thẳm, trí tuệ và sáng, tròng trắng lại xanh biên biếc là do tâm từ bi mênh mông như biển cả. Đôi mắt của Phật rất sáng là do nhân quả đạo đức, là nhân quả giúp người khác một cách chu đáo.

Trong quả phước quý tướng và vẻ đẹp của Phật, thì mỗi tướng đều ứng với một nhân quả đời trước.

Chúng ta càng giúp đỡ con người mà giúp đến nơi đến chốn thì tự nhiên đôi mắt sáng lên từ từ. Đức Phật trong nhiều kiếp yêu thương chúng sinh, cứu giúp chúng sinh hết lòng, cho nên mắt của Người rất tinh, rất sắc, rất sáng.

Lòng bàn chân của Phật rất đầy và có vòng xoáy bánh xe. Lòng bàn chân của Phật rất phẳng, rất đầy, là nhân quả của nhiều kiếp mà tâm của Người cực kỳ độ lượng, đối với người khổ Người thương yêu, đối với người lầm lỗi Người luôn tìm cách cảm hoá và tha thứ.

Cánh tay của Phật dài khỏi đầu gối. Khi Người đứng thẳng thì cánh tay dài qua khỏi đầu gối. Nhân quả là do nhiều kiếp chăm lo cho chúng sinh. Dáng đi trầm hùng như con voi chúa là nhân quả trong nhiều kiếp Người đã sống với một tinh thần trách nhiệm rất cao, gánh vác cho chúng sinh rất nhiều, luôn luôn chu toàn bổn phận, mà còn vượt ngoài bổn phận của mình, cho nên hiện ra tướng đi như một con voi để mà gánh vác.

TT. Thích Chân Quang
Theo: Phật Giáo Việt Nam

Post a Comment

Previous Post Next Post